IG Solutions

din plastkort leverandør

Nettklipp; Digitalt klippekortNettKlipp er kort fortalt en digital utgave av stemplekort og "bongene" som så ofte brukes ved arrangement. I stedet for å dele ut et knippe papirlapper til gjestene får de ett plastkort som trekkes for hvert kjøp. Kortet preges med personlig logo eller tekst og fylles opp med ett gitt antall "klipp". Kortet dras da i en terminal istedenfor at man leverer en lapp. Tomme kort kan "lades" på ny og dermed gjenbrukes. I tillegg tilbyr vi via NettKlipp Gjest et system for enkel elektronisk registrering og kontroll av inviterte til kurs, konferanser, seminarer, konserter og andre arrangement. Gjerne kombinert med en standard NettKlipp løsning.

NettKlipp er utviklet i ett samarbeid mellom IG Solutions og Option Development.
Mer informasjon om systemet finner du på produktets egen hjemmeside: www.nettklipp.no

utviklet av ravn gundersen